CHYTRÝPOKLOP
Menu

Aby byla vaše cesta pohodlná

Chci více informací
Nápad

Proč?

Kanalizační vstupy jsou kryty těžkým poklopem usazeným v rámu do úrovně zpevněné plochy. Následkem silného silničního provozu a měkkého podloží dochází k jeho uvolnění a poklesu pod úroveň zpevněné plochy. Tím se snižuje bezpečnost silničního provozu a oprava takto "upadnutého" kanalizačního poklopu je běžnými postupy časově i finančně náročná, čímž je často omezen na delší dobu silniční provoz.

RYCHLOST

Při použití chytrého poklopu je jeho nastavení (i opětovné) rychlé, neprovádí se žádné výkopové práce a rám je nadále použitelný.

JEDNODUCHOST

Chytrý poklop se umísťuje bez výkopových prací, jednoduchou montáží, tj. pouhým natočením (nastavením) výšky a sklonu dle potřeby a umístěním do stávajícího rámu.

Variabilita

Chytrý poklop lze nastavit (naklopit) od 0° do 8° vůči okolní ploše (vozovce), tj. o 14% a výškově o 150 mm dle
ČSN EN 124.

Životnost

Chytrý poklop lze použít opakovaně za stejných podmínek, stačí pouze upravit (nastavit) výšku a sklon dle potřeby a poklop usadit do rámu.

Řešení

Jak to funguje?

Krátce řečeno: rychle a jednoduše.
Když přijedou technici k upadlé kanalizační vpusti, vyjmou víko stávající vpusti, změří výšku a náklon upadlého rámu vůči vozovce. Pak nastaví chytrý poklop, zaaretují matici šrouby a umístí poklop do rámu. Osadí ochranný límec a zasypou živicí nebo jinou směsí.

ČAS

Obsluze bude celý proces trvat maximálně 60 minut, přičemž po dokončení výměny chytrého poklopu (zatuhnutí živice) je vozovka ihned sjízdná.

OBSLUHA

Na celý proces vystačí dvě zručné osoby, které jsou zaškoleny a znají postup umístění (nastavení) chytrého poklopu do stávajícího rámu.

VARIABILITA

Chytrý poklop nabízí možnost naklápění (nastavování) od 0°do 8° (14%) vůči okolní vozovce do výše až 150 mm.

NÁKLADY

Náklady (všechny náklady přepočtené na peníze) na pořízení chytrého poklopu se vrací nejpozději při jeho druhém nastavování.

JEDNODUCHOST

První i kterékoliv další nastavování chytrého poklopu je velice jednoduché. Při opakovaném použití jsou nutné pouze nové aretační šrouby.

ŽIVOTNOST

Použití chytrého poklopu je možné opakovaně. Při opětovném nastavování nedochází k žádnému poškození jednotlivých dílů zařízení.

Patent

Co je tedy nového?

Chytrý poklop je chráněn patentem CZ 307335 jako výškově nastavitelný a naklápěcí kanalizační poklop.

Co chytrý poklop řeší?

Výškově nastavitelný a naklápěcí kanalizační poklop umožňuje vyrovnávání nivelity do max. výšky 150 mm a naklápění ve všech směrech od vodorovné polohy do max. sklonu 8°a je určen pro všechny běžné vstupy kanalizačních a revizních šachet.

Z čeho se chytrý poklop skládá?

Poklop je vyroben z litiny nebo polyuretanové pryskyřice vyztužené skleněnými vlákny nebo jiného materiálu, odpovídající D400 a skládá se z víka (se zamykáním), dělené matice s aretačními šrouby a z rámu. Rám je složen z hlavice, mezikusu a paty. K poklopu je také dodáván trubkový klíč pro uzamčení poklopu.

Proč je tak jiný?

Chytrý poklop nabízí široké použití a náhradu za stávající kanalizační poklopy, kdy se již při druhém nastavování nákladově vyrovnává standardním řešením (uzavírka, ořezání vozovky, usazení rámu poklopu, časová prodleva technologického procesu, usazení).

Co nabízíme?

Můžeme nabídnout produkt, který je jedinečný. Pokud máte zájem o spolupráci, kontaktujte nás.

Dokumentace ke stažení

Pro úplné seznámení se s chytrým poklopem si můžete stáhnout dokumentaci. V případě, že máte zájem s námi jakkoliv spolupracovat, kontaktujte nás.